Living Lab

Werkplaats Overvecht

Overvecht is een naoorlogse hoogbouwwijk in de gemeente Utrecht met veel sociale huurwoningen. In de wijk wordt vanuit Werkplaats Overvecht al door verschillende partijen samengewerkt aan verdichting, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Werkplaats Overvecht is een particulier initiatief van ontwikkelaars, beleggers en corporaties die zich de komende twintig jaar inzetten voor wijkverbetering van Overvecht.

Locatie

Utrecht, Overvecht

Opgave

Herontwikkeling van Overvecht, waaronder: de groene openbare ruimte en leefbaarheid, woningrenovatie en de transitie naar aardgasvrij.

Centrale thema’s zijn: woningbouw, openbare ruimte, groen en meer ruimte voor sporten en spelen.  Het verbreden van de activiteiten voor dit gebied speelt daarbij een rol, ook in relatie tot MKB en kennisketen.

Doel

• Verbeteren van leefbaarheid van de bewoners van Overvecht
• Kansen bieden aan de bewoners
• Nauwe samenwerking met de gemeente
• Aanhaken op initiatieven Samen voor Overvecht

Resultaten

De wijk verbeteren, samen met de bewoners. Op buurtniveau wordt gericht op fysieke ontwikkelingen in de wijk.

Partners

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Agenda / evenementen

Op dit moment zijn er nog geen evenementen.

Doe mee met cursussen, trainingen en opleidingen

Op de hoogte blijven? Stuur ons een bericht