Living Lab

Utrecht Science Park

Utrecht Science Park is de campus waar Utrecht University, Hogeschool Utrecht, UMC, RIVM en een veelheid aan bedrijven en studentenwoningen zich bevinden.

Deze kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven werken intensief samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst.

LivingLabUtrechtSciencePark-20240212_135023

Locatie

Utrecht

Opgave

Door klimaatverandering is het risico op bos- en heidebranden vergroot en wordt het landschap bedreigd. Het is belangrijk om het gedrag aan te passen aan het veranderende klimaat en dit integreren in het beheer van het nationaal park.

Door de samenwerking tussen onderzoekers, studenten en maatschappelijk belanghebbenden kan worden geleerd hoe deze duurzaamheidstransities kunnen plaatsvinden.

Doel

  • Datamonitoring voor energiegebruik in gebouwen
  • Een meetmodel maken en doorontwikkelen om goede analyses te kunnen maken van het gebied
  • Studenten van verschillende niveaus laten samenwerken en zorgen dat ze meer betrokken zijn bij het leefbaar maken van dit gebied
  • Het gebied herinrichten zodat het prettiger en gezonder leven is

Resultaten

Partners

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven
Universiteit Utrecht
Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van de HU

Agenda / evenementen

Op dit moment zijn er nog geen evenementen.

Doe mee met cursussen, trainingen en opleidingen

Op de hoogte blijven? Stuur ons een bericht